Co to jest drukarka fiskalna?

Co to jest drukarka fiskalna? Jest to urządzenie mające na celu rejestrację przychodów pochodzących ze sprzedaży detalicznej. Urządzenie to rejestruje owe przychody na potrzeby rozliczenia podatku VAT oraz podatku dochodowego. Aby używać drukarki fiskalnej zgodnie z prawem, konieczne jest aby posiadała ona homologację.


Informacje techniczne dotyczące drukarki

Drukarka fiskalna różni się od kasy fiskalnej. Otóż drukarka nie jest w stanie pracować samodzielnie, czyli bez podłączenia do procesora komputera. Zadaniem drukarek fiskalnych jest rejestrowanie oraz wydruk paragonów. Oprócz wyżej wymienionych informacji, drukarka wchodzi w skład systemów sprzedaży komputerowej. W celu zarejestrowania paragonu na drukarce fiskalnej konieczne jest użycie dowolnego programu komputerowego, który potrafi sterować drukarką za pomocą złącza Ethernet, USB, RS-232, lub z użyciem sieci Wi-fi. Nie jest koniecznością aby programy, które korzystają z drukarek fiskalnych posiadały homologacje. Jeśli chodzi o protokół komunikacyjny, jest od dostępny na stronie www producenta oraz jawny.

Zobacz również: drukarka fiskalna kasa fiskalna

Drukarki fiskalne w Polsce

W przypadku, gdy sprzedający przekroczą graniczną wartość jaką określa Ministerstwo Finansów, obowiązany jest on do zarejestrowania sprzedaży detalicznej z pomocą drukarki fiskalnej lub kasy fiskalnej. Drukarka fiskalna przeznaczona jest do drukowania paragonów dla klientów, a także ich kopii, które przeznaczone są do archiwizacji. Kopie znajdują się na rolce kontrolnej bądź mogą być zapisane w formie elektronicznej z użyciem karty pamięci. Po zakończeniu sprzedaży konieczne jest, aby wydrukowany paragon trafił do rąk kupującego. Jeśli chodzi o kopie konieczne jest ich przechowywanie przez okres pięciu lat. Odpowiedzialność za przechowywanie kopii ponosi sprzedający. Ponadto użytkownik drukarki na koniec każdego dnia sprzedaży musi wykonać tak zwany raport dobowy fiskalny na kasie. W czasie wykonywania raportu utarg zostaje zapisany w pamięci fiskalnej drukarki, której nie da się skasować.

Mini kasa fiskalna – jak używać i dla kogo?